Every single scarf that leaves the maker of these beautiful scarfes is commissioned to BLESS - not because the colours are so beautiful and the material is so soft.....nope because it contains

His Words....and only His Words will bring justice to the nations.

"Mag hierdie serpe elke vrou en vriendin aanraak en jou en haar skouers toevou met die Woord van bemoediging in elke situasie spesiaal van Die Here af"

Wrap yourself in His words Scarfs

$29.00Price